CVS Tot Ordinadors CVS Tot Ordinadors Serveis Productes Contacte
Base de dades web


Gesdit és el millor producte per resoldre les necessitats de gestió comptable i comercial de la empresa.

És una eina de treball fiable i segura, amb la possibilitat de disposar de tots els mòduls necessaris per tenir una complerta aplicació de Gestió Integrada:

Comptabilitat, Compres, Vendes, Pressupostos, Control de Magatzem, Cartera, Producció, Serveis, Estocs, Estadístiques, IVA, Resums Anuals, Etiquetes a Clients, Multi - divisa, TPV Tàctil, Connectivitat a Internet (amb la opció d'exportar les dades a un catàleg web o comerç virtual), etc...

Principals característiques del programa:

- Multi - Empresa:

Sense límit de número d'empreses a gestionar.

- Multi - Magatzem:

Permet gestionar múltiples magatzems per cada empresa.

- Multi - Exercici:

Accés des de l'exercici actual amb múltiples possibilitats de parametrització segons les necessitats del client.
Les dades dels anteriors exercicis s'emmagatzemen a part per la seva utilització en estadístiques, previsions i comparacions de compres i vendes.

- Multi - Divisa:

Gesdit permet treballar amb sistema multi - divisa per importacions i exportacions, poden visualitzar extractes de clients, previsions de cobro - pago, albarans, etc... en la moneda introduïda.

- Multi - Idioma:

Impresos en Castellà, Català, Anglès i ampliable a altres idiomes.

- Multi - Usuari:

Creació de múltiples grups o usuaris amb drets d'accés, lectura i escriptura dels diferents apartats de la gestió, autoritzats per l'administrador, poden donar o treure privilegis en cada una de las operacions.
Organització per grups d'usuaris pre - definits (comptables, venedores, etc...).

- Multi - Tarifa:

Possibilitat d'assignar diferents tarifes de venda per cada producte i/o servei.

- Connectivitat:

Gesdit permet treballar amb arquitectura Client - Servidor utilitzant la xarxa de la empresa per connectar-se entre els diferents terminals que treballen amb el programa i amb un servidor on centralitzar tota la informació.

També permet, mitjançant els mòduls específics propis de la xarxa (catàleg web, comerç electrònic, etc...), publicar a Internet les dades com productes o serveis que controla.

A més, permet treballar amb altres perifèrics com les impressores de codis de barres, tiquets, injectors, làser i PDAs i la connexió amb terminals de mà, per a ràdio o infrarojos, per a prendre comandes a distància.

- Temps Real:

En tot moment es te la informació real sense la necessitat de traspassos a comptabilitat o regeneració d'arxius.

- Fàcil Navegació:

Gràcies a la potent navegació interna de Gesdit en tots els seus formularis de consulta i gestió, s'ofereix a l'usuari una alta facilitat de visualització de les dades.

- Cerques:

Cerques directes molt ràpides en tots els fitxers mestres (clients, articles, proveïdors, etc...) per localització de la informació a través de paràmetres.

- Detall:

Camps d'observació en tots els arxius amb la possibilitat d'associar imatges als articles en diferents formats (gif, jpg, bmp, etc...) i documents.

- Informes:

Potent i útil generador de llistats i eina de disseny d'informes. Sempre amb opció de vista prèvia i parametritzable per a cada empresa. Tots els informes, llistats i documents poden ser personalitzats per l'usuari, permeten d'aquesta manera, generar documents amb múltiples idiomes i formats.

- Llistats, Informes i Estadístiques:

Llistats:

>>> Venda mitjana per clients.
>>> Vendes de tiquets per clients, grups, hores i usuaris.
>>> Vendes per dia de la caixa, clients, hores i usuaris.
>>> Estocs per articles, dates i magatzem.
>>> Estocs sota mínims, pendents i reservats.

Llistats diaris comptables, balanços majors, IVA i resum anual.
Llistats d'estocs i magatzems.
Llistats de moviments dels articles.
Llistats de compres de proveïdors.
Llistats de vendes de clients, pressupostos, comandes, albarans i factures.
Llistats per representants.
Llistats de clients i proveïdors.

>>> Inventari i inventari general.
>>> Estocs per família.
>>> Estocs per proveïdor.
>>> Llistats de codi de barres i etiquetes d'albarà.
>>> Articles per codi, famílies, subfamílies i marques.

Estadístiques per articles, clients i proveïdors:

>>> Marge per famílies i subfamílies.
>>> Marge per mesos.
>>> Venda mitjana per clients i proveïdors.
>>> Marge per marques.
>>> Factures per representant.

Informes:

>>> Factura de tiquets.
>>> Tiquets.
>>> Tiquets amb marges.
>>> Històric de tiquets.
>>> Històric de tiquets amb marge.
>>> Llistat de vendes per representants.
>>> Vendes de clients i família.
>>> Vendes per dia i per família.
>>> Vendes per articles.
>>> Vendes de tiquet per família.
>>> Vendes per caixa i article.

- Etiquetes, Factures i Rebuts:

Configuració dels documents de tiquets, factures i rebuts de forma personalitzada.

- Copies de Seguretat:

Duplicats i copies de seguretat integrats a la aplicació.

- Comptabilització Automàtica:

Comptabilitza factures en varis canals de facturació automàticament.

-  Productes:

Possibilitat d'incorporar productes amb lectors de codi de barres.
Ordenació dels productes per famílies i subfamílies.
Visualització i captura d'imatges dels productes per facilitar la seva venda i consulta.
Localització d'un producte per codi de barres, referència del proveïdor, família, ubicació i demés camps.

- Estocs:

Visualització dels estocs en els diferents magatzems amb consulta i regularització.
Estocs en factures i albarans automàtic.

- Terminal Punt de Venda:

El mòdul Gesdit per tenda esta pensat per donar solució a les vendes de mostrador que es realitzen a la empresa o negoci.
Substitueix la forma tradicional de treballar en els establiments, les màquines registradores i els TPVs convencionals amb un exhaustiu moviment de caixa.
Una complerta gestió integrada amb interfície gràfica i tàctil que permet controlar les compres, ventes, comptabilitat, magatzem, estoc, empleats, etc...
Possibilitat de treballar amb pantalla TÀCTIL sense teclat.
Realització de comandes de compres des del terminal segons necessitats.

- Altres:

Control de caixa, apunts de caixa, missatges per interns i venedors.
Consulta d'albarans de clients per realitzar el cobrament.
Manteniment de rebuts pendents de cobrar.
Múltiples comissions, descomptes, tarifes, etc...

Requeriments:

El hardware i software mínim recomanat per la instal·lació d'un Servidor o PC de la aplicació és el següent:

Hardware/Software:

Ordinador Pentium III o superior. Sistema Windows 95, 98 o NT, XP, 2000 o 2003.
256 Mb RAM/200 Mb HD d'espai lliure. Internet Explorer 5.0 o superior.

Nota: Un servidor amb més de 5 clients simultanis ha de ser dedicat i utilitzar Windows 2000/2003 Server.

Mòduls:

Gesdit permet, mitjançant els mòduls que el composen, adaptar-se a les necessitats del client:

>>> COMPRES
>>> VENDES
>>> ESTOCS
>>> COMPTABILITAT
>>> TÀCTIL
>>> WEB
>>> COMPRES + VENDES + ESTOCS
>>> COMPRES + VENDES + ESTOCS + TÀCTIL

Paquets:

>>> INTEGRAL (COMPRES + VENDES + ESTOCS + COMPTABILITAT)
>>> TÀCTIL INTEGRAL (INTEGRAL + MÒDUL TÀCTIL)

Terminal Addicional:

% Sobre el valor del servidor.

CVS Tot Ordinadors · Tel./Fax 93 747 84 68 · Sant Llorenç, 10 Baixos · 08201 Sabadell · Nif. B63089981 · Avís Legal · Contacte · Política de cookies · Sitemap · Disseny Web Anunzia
Iqua, Copca, Verising, Thawte, Centre Metal·lùrgic, Aeball, Upmball, Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona, Microsoft, Spamina, kaspersky
Home Català Espanyol